DISCLAIMER

Aansprakelijkheid
Duurzame Horeca heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Duurzame Horeca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Duurzame Horeca geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Duurzame Horeca of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd.

Zonder toestemming van Duurzame Horeca is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van Duurzame Horeca. Het is zonder schriftelijke toestemming van Duurzame Horeca niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Duurzame Horeca.

Algemeen
Het is niet toegestaan deze site te framen.

Duurzame Horeca is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site.

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Duurzame Horeca, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Ten aanzien van bestellingen van artikelen in de internetshop zijn de afzonderlijke voorwaarden van toepassing als bij dat onderdeel van de site aangegeven.

Hulp is onderweg!

Spoeddienst Biertechniek 053 - 48 33 486
Spoeddienst Evenementen 053 - 48 33 135
Toned (bij Calamiteiten) 088 - 00 11 200
Weekenddienst
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol

Ben jij 18 jaar of ouder?

Vul je geboortedatum in om toegang te krijgen tot de website.