Service

Al onze antwoorden op een rij

Bij wie moet ik zijn voor het melden van calamiteiten/storingen die volgens de onderhoudsverplichtingenlijst onder de verantwoordelijkheid van verhuurder/eigenaar vallen?

Hiervoor kun je contact opnemen met het callcenter van VDH, 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 088 001 12 00.

Ik heb Grolsch een factuur gestuurd m.b.t. mijn pand, maar deze is nog niet betaald. Wat kan ik doen?

Je kunt contact opnemen met onze vastgoed afdeling op e-maildres vastgoed@grolsch.nl of telefoonnummer 053 483 33 33.

Voor facturen die betrekking hebben op sponsoring kun je contact opnemen met onze salessupport afdeling op e-mail adres salessupport@grolsch.nl.

Mag ik naar eigen inzicht verbouwingen uitvoeren in en/of aan het pand?

Voordat je overgaat tot een verbouwing verzoeken wij je hierover contact op te nemen met een bouwkundig medewerker van Grolsch Vastgoed op e-mailadres vastgoed@grolsch.nl. Voorafgaande toestemming van de verhuurder/eigenaar is namelijk vereist.

Wat wordt verstaan onder meerpremie brandverzekering?

In de regel wordt voor horecapanden een hogere dan normale premie voor (brand)verzekering voor opstal of inventaris en goederen aan verhuurder of andere huurders van het gebouw of complex van gebouwen in rekening gebracht. Het meerdere boven de normale premie, de meerpremie, komt voor rekening van de huurder.

Wie is eigenaar van welke inventarisgoederen?

Zie hiervoor de inventarislijst die als bijlage is gevoegd bij jouw huurovereenkomst en de eventuele lijst technische installatie onderdelen, biertechniek.

Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud aan het door mij gehuurde pand?

Denk bij dit onderhoud aan het schoonmaken van daken en goten, het periodiek onderhouden van brandpreventieve middelen en ventilatiesystemen, buitenschilderwerk en constructief onderhoud.

Informatie hierover vind je in de onderhoudsverplichtingenlijst die als bijlage is gevoegd bij jouw huurovereenkomst.

Hulp is onderweg!

Spoeddienst Biertechniek 053 - 48 33 486
Spoeddienst Evenementen 053 - 48 33 135
Toned (bij Calamiteiten) 088 - 00 11 200
Weekenddienst
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol

Ben jij 18 jaar of ouder?

Vul je geboortedatum in om toegang te krijgen tot de website.